::: Trang chủ
  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI
Để đáp ứng yêu cầu phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 5796/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 về thành lập Trường Trung cấp nghề Củ Chi trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân kỹ thuật Củ Chi với chức năng được nâng cao hơn.