::: Thông tin
Nghề Thú Y

Các Nghành Nghề Đào Tạo

NGHỀ THÚ Y
Các Ngành Đào Tạo
  1. Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gia Súc, Gia Cầm Và Các Thú Hoang Giã
  1. Chẩn Đoán Bệnh Lý và Điều Trị
  1. Mở Trang Trại Chăn Nuôi và Chăm Sóc Gia Súc, Gia Cầm