Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc Khánh (02/9) năm 2019

Đăng ngày Thứ 3 27/08/2019 03:31

THÔNG BÁO

V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2019

 

Căn cứ thông báo số 9164/TB-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Củ Chi về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2019,

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Củ Chi thông báo như sau:

1.  Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh được nghỉ Lễ 03 (ba) ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết thứ Hai ngày 02 tháng 9 năm 2019 (trong đó thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần). Thứ Ba ngày 03 tháng 9 năm 2019 làm việc bình thường.

2.  Giao Phòng Hành chính - Quản trị phối hợp với phòng Tài vụ - Cơ sở vật chất cử cán bộ treo cờ Tổ quốc, niêm phong xưởng thực hành, báo cáo kết quả thực hiện trong các ngày nghỉ lễ nêu trên.

3.  Giáo bảo vệ trực 24/24 giờ trong ngày nghỉ lễ theo lịch đã phân công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan trước và sau lễ.

4.  Giao Công đoàn và Đoàn thanh niên vận động Cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên tổ chức vệ sinh làm đẹp phòng làm việc; Học sinh vệ sinh khuôn viên trường học, xưởng thực hành.

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 3 27/08/2019 03:35


Trở về