Advertisement

Liên kết với chúng tôi:


Kế hoạch Thi tốt nghiệp nghề khóa 15 trình độ trung cấp

Người đăng: Admin
Ngày đăng: 11/06/2024
Lượt xem: 240

Tóm Tắt

Kế hoạch Thi tốt nghiệp nghề khóa 15 trình độ trung cấp từ ngày 18/06/2024 đến 21/06/2024

Dành cho:

- Học sinh các lớp trung cấp khóa 15 có đủ điều kiện dự thi theo quy định.
- Học sinh không đạt tốt nghiệp nghề các khóa trước, có đủ điều kiện dự thi và có đăng ký dự thi.

Chi tiếtBÀI VIẾT CÙNG LOẠI