Đăng ngày Thứ 3 14/01/2020 04:26 Trường Trung cấp nghề Củ Chi được thành lập theo quyết định Cơ sở được thành lập theo quyết định số 5796/UBND của UBND Thành Phố ngày 31/12/2007

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

 

I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

         Trường Trung cấp nghề Củ Chi  được thành lập theo quyết định Cơ sở được thành lập theo quyết định số 5796/UBND của UBND Thành Phố ngày 31/12/2007. Trên cơ sở nâng cấp từ trường công nhân kỹ thuật Củ Chi. Qua 07năm hình thành và phát triển, mô hình trường trung cấp nghề nói chung và trường TCN Củ Chi nói riêng đã chứng minh tính hiệu quả và sự phù hợp đối với yêu cầu của hệ thống giáo nghề  nghiệp. Trường TCN Củ Chi ra đời đã góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của Huyện Củ Chi và các vùng lân cận, nhất là về nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật.

           Trường TCN Củ Chi có chức năng đào tạo hệ trung cấp chí quy, sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên và theo nhu cầu của cộng đồng. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện việc liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác để liên thông một số ngành học hệ trung cấp lên cao đẳng và hệ đại học.

         Những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất và là đặc điểm chung của các trường trung cấp nghề, đó là khó khăn trong tuyển sinh nhưng với nỗ lực chung của tập thể Cán Bộ - Viên Chức, sự chỉ đạo của phòng giáo dục nghề nghiệp Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh, của huyện uỷ và  UBND huyện Củ Chi, trường TCN Củ Chi đã từng bước ổn định và phát triển. Quan trọng nhất đó là nhà trường đã định hướng được hoạt động của mình. Số lượng tuyển sinh có tăng theo hàng năm, các nghề đã hợp lý hơn, các loại hình đào tạo cũng đã đa dạng hơn, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Hiện tại, trường đào tạo 8 nghề hệ trung cấp (trong đó có nghề điện công nghiệp và công nghệ ôtô chuẩn khu vực và quốc gia) và 32 nghề sơ cấp.

          Học sinh là trung tâm của mọi hoạt động và quyết định sự tồn tại của nhà trường. Trường đã và đang thúc đẩy học tập suốt đời để mọi người đều có và có nhiều hơn các cơ hội học tập như nhau vì thành công của cá nhân mình. Nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo và giúp học sinh có được việc làm hay tự tạo việc làm sao khi tốt nghiệp ra trường. Học sinh của nhà trường sẽ được hưởng những dịch vụ hỗ trợ một cách đầy đủ để giúp họ đạt được thành công cao nhất bằng nỗ lực của bản thân.

          Kế hoạch chiến lược phát triển tầm nhìn đến năm 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Lãnh đạo trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường TCN Củ Chi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ngành giáo dục nghề nghiệp phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

 

II. MỤC TIÊU, SỨ MẠNG

1. Mục tiêu

         Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ trung cấp các nghề: Lập trình máy tính; kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Cắt gọt kim loại; Hàn; May- Thiết kế thời trang; Chăn nuôi gia súc- gia cầm

2. Sứ mạng

          Thiết lập các dịch vụ dạy và học đa dạng, linh hoạt để hỗ trợ và khuyến khích học tập cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi thành viên trong cộng đồng. Đảm bảo học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội và cạnh tranh tốt trên thị trường lao động toàn cầuChỉnh sửa lần cuối vào Thứ 5 20/10/2022 09:17