Đăng ngày Thứ 3 14/01/2020 04:26 Trường Trung cấp nghề Củ Chi được thành lập theo quyết định Cơ sở được thành lập theo quyết định số 5796/UBND của UBND Thành Phố ngày 31/12/2007

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

 I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

           Trường Trung cấp nghề Củ Chi  được thành lập theo quyết định Cơ sở được thành lập theo quyết định số 5796/UBND của UBND Thành Phố ngày 31/12/2007. Trên cơ sở nâng cấp từ trường công nhân kỹ thuật Củ Chi. Qua 07năm hình thành và phát triển, mô hình trường trung cấp nghề nói chung và trường TCN Củ Chi nói riêng đã chứng minh tính hiệu quả và sự phù hợp đối với yêu cầu của hệ thống giáo nghề  nghiệp. Trường TCN Củ Chi ra đời đã góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của Huyện Củ Chi và các vùng lân cận, nhất là về nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật.

          Trường TCN Củ Chi có chức năng đào tạo hệ trung cấp chí quy, sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên và theo nhu cầu của cộng đồng. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện việc liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác để liên thông một số ngành học hệ trung cấp lên cao đẳng và hệ đại học.

          Những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất và là đặc điểm chung của các trường trung cấp nghề, đó là khó khăn trong tuyển sinh nhưng với nỗ lực chung của tập thể Cán Bộ - Viên Chức, sự chỉ đạo của phòng giáo dục nghề nghiệp Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh, của huyện uỷ và  UBND huyện Củ Chi, trường TCN Củ Chi đã từng bước ổn định và phát triển. Quan trọng nhất đó là nhà trường đã định hướng được hoạt động của mình. Số lượng tuyển sinh có tăng theo hàng năm, các nghề đã hợp lý hơn, các loại hình đào tạo cũng đã đa dạng hơn, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Hiện tại, trường đào tạo 8 nghề hệ trung cấp (trong đó có nghề điện công nghiệp và công nghệ ôtô chuẩn khu vực và quốc gia) và 32 nghề sơ cấp.

          Học sinh là trung tâm của mọi hoạt động và quyết định sự tồn tại của nhà trường. Trường đã và đang thúc đẩy học tập suốt đời để mọi người đều có và có nhiều hơn các cơ hội học tập như nhau vì thành công của cá nhân mình. Nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo và giúp học sinh có được việc làm hay tự tạo việc làm sao khi tốt nghiệp ra trường. Học sinh của nhà trường sẽ được hưởng những dịch vụ hỗ trợ một cách đầy đủ để giúp họ đạt được thành công cao nhất bằng nỗ lực của bản thân.

          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2018-2022, tầm nhìn đến năm 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Lãnh đạo trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường TCN Củ Chi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ngành giáo dục nghề nghiệp phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

1. Tầm nhìn

          Đến năm 2025, Trường TCN Củ Chi sẽ trở thành một trong những cơ sở dạy nghề có uy tín của Huyện Củ Chi và các vùng lân cận, là nơi đào tạo nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện nhà và các vùng tiếp giáp như Tây Ninh, Long An và Bình Dương.

2. Sứ mệnh

          Thiết lập các dịch vụ dạy và học đa dạng, linh hoạt để hỗ trợ và khuyến khích học tập, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi thành viên trong cộng đồng.

          Đối tượng phục vụ chủ yếu: Là lao động nông thôn có thu nhập trung bình ở mọi độ tuổi, hệ chính quy có trình độ từ trung học cơ sở trở lên.

          Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cấp, huy động tối đa các nguồn lực khác để đảm bảo thực hiện vai trò chủ đạo của cơ sở giáo dục công lập trong việc đào tạo nguồn nhân lực và phục vụ nhu cầu học tập của người học.

          Cung cấp nguồn nhân lực đa dạng có trình độ chuyên môn tốt và các kỹ năng ứng dụng nghề vào cuộc sống.

3. Các giá trị cốt lõi

 • Tính trách nhiệm
 • Đoàn kế,  hợp tác
 • Chú trọng hiệu quả
 • Nâng cao chuyên nghiệp

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Các mục tiêu tổng quát

 • Mục tiêu ngắn hạn (hình thành thương hiệu): Đến năm 2018, Trường TCN Củ Chi được biết đến là một cơ sở giáo dục công lập năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.
 • Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu): Đến năm 2020, theo tiêu chí của TCDN về tự kiểm định đạt.
 • Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu): Đến năm 2022, Trường TCN Củ Chi được xếp vào các trường trọng điểm về đào tạo nghề của TP Hồ Chí Minh, trong đó có một số nghề đào tạo đạt cấp độ khu vực.

2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2018  Trường TCN Củ Chi  phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

 • Rà soát lại được tất cả các chương trình đào tạo hiện có để điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu đào tạo mới của các khoa – tổ bộ môn.  Đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề tại địa phương.
 • Tăng cường công tác quảng bá và tuyển sinh.
 • Hoàn thiện và triển khai các chương trình đào tạo theo modul.
 • Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghề.
 • Triển khai tuyển sinh và đào tạo liên thông từ trung cấp nghề chính quy lên cao đẳng nghề.
 • Hoàn thành và vượt chỉ tiêu 30% giáo viên có trình độ Sau đại học.
 • Tổng số học sinh chính quy đạt 900 HS, trong đó 90% tốt nghiệp có trình độ chuyên môn tốt và các kỹ năng ứng dụng nghề vào cuộc sống, 80% có việc làm trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn.
 • Về dịch vụ: Tạo dựng được các điều kiện cần thiết (về cơ sở vật chất, nhân sự,…) cho việc cung cấp các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường. Ổn định tổ chức nhân sự và tăng cường hoạt động của bộ phận hướng nghiệp giới thiệu việc làm.

2.2. Đến năm 2020  Trường TCN Củ Chi  phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

 • Đào tạo:

  • Nâng cấp lên trường Cao Đẳng KT Củ chi
  • Tiếp tục triển khai các ngành nghề đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ phát triển của huyện nhà và các vùng lân cận,
  • Tất cả các ngành học của trường đạt chất lượng kiểm định của TCDN và được xã hội công nhận.
  • Tiếp tục xây dựng và phát triển các ngành nghề của giai đoạn trước theo mô hình tích hợp module, chú ý phát triển các ngành nghề mới liên quan đến dịch vụ hỗ trợ Khu công nghiệp, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;
  • Xây dựng và triển khai chương trình chất lượng cao, đạt cấp độ quốc gia và khu vực ở một số ngành học của Trường.
  • Các chương trình có khả năng liên kết, liên thông được với các trường cao đẳng trong nước và khu vực.
  • Tổng số học sinh chính quy đạt 1.500 trong đó 100% sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn tốt và các kỹ năng ứng dụng nghề vào cuộc sống, 90% có việc làm trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn.
 • Nghiên cứu:

  • Chủ trì hoặc tham gia các công trình nghiên cứu cấp Thành phố.
  • Hình thành một số nhóm nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín của Việt Nam và nước ngoài;
  • Sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, giải quyết được nhiều vấn đề trong sản xuất và đời sống.
 • Dịch vụ và sản xuất:

  • Xây dựng được một số cơ sở dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, cơ sở sản xuất và chuyển giao công nghệ;
  • Các sản phẩm đóng góp được rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và góp phần tăng nguồn thu cho Nhà trường.

 2.3. Đến năm 2022, Trường TCN Củ Chi  phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

 • Đào tạo:

  • Một số ngành đạt chất lượng kiểm định khu vực (của các cơ sở giáo dục nước ngoài đang liên kết đào tạo với Trường) và được khu vực thừa nhận về bằng cấp;
  • Các ngành học quan trọng của trường đều có các giáo viên có học vị Tiến sĩ;
  • Có nhiều cựu học sinh, sinh viên thành đạt, trở thành những tấm gương trong học tập và công tác.
  • Tổng số học sinh chính quy đạt 1500 HS , trong đó 100% sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn tốt và các kỹ năng ứng dụng nghề vào cuộc sống, 100% có việc làm trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn.
 • Nghiên cứu:

  • Có công trình nghiên cứu được giới học thuật trong nước đánh giá cao, trích dẫn hay tham khảo để nối tiếp;
  • Có các bài báo nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín của quốc gia và khu vực.
  • Có nhiều sản phẩm nghiên cứu được sử dụng cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Dịch vụ và sản xuất:

  • Các sản phẩm đào tạo, sản xuất nhanh chóng đến được khách hàng;
  • Các hoạt động dịch vụ đạt được tính chuyên nghiệp cao;
  • Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và sản xuất chiếm khoảng 80% tổng nguồn thu của Trường (còn lại từ nguồn ngân sách nhà nước).

 Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 3 03/11/2020 11:38