Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển Giáo dục nghề nghiệp

Đăng ngày Thứ 6 11/02/2022 05:45

Nhằm hệ thống hóa các cơ chế, chính sách và giúp cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân, người học, xã hội biết, trao đổi giám sát và thực thi cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp tốt hơn nửa. Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp giới thiệu “Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển Giáo dục nghề nghiệp”

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 6 11/02/2022 05:45


Trở về