Liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề

Đăng ngày Thứ 5 14/04/2022 05:48

Nhằm để gắn kết giữa nhà trường với Doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Ngày 06/04/2022, trường Trung cấp nghề Củ Chi và Công Ty cổ phần dịch vụ Lắp đặt – Sửa chữa – Bảo hành TẬN TÂM đã tổ chức lễ ký kết, hợp tác về Giáo dục nghề nghiệp.

Nhằm để gắn kết giữa nhà trường với Doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Ngày 06/04/2022, trường Trung cấp nghề Củ Chi và Công Ty cổ phần dịch vụ Lắp đặt – Sửa chữa – Bảo hành TẬN TÂM đã tổ chức lễ ký kết, hợp tác về Giáo dục nghề nghiệp.

Hai bên thống nhất hợp tác về đào đạo với các nội dung như: Công Ty cổ phần TẬN TÂM tiếp nhận học sinh của nhà trường đến học tập, thực tập tại Công ty; tham gia đánh giá kết quả học tập và thi tốt nghiệp của học sinh; tiếp nhận học sinh sau khi tốt nghiệp vào làm việc; phối hợp với nhà trường xây dựng, cải tiến chương trình, giáo trình đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động...


 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ 5 14/04/2022 05:54


Trở về