Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020
Đăng ngày Thứ 3 01/09/2020 09:16

Thông báo Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Đăng ngày Thứ 3 01/09/2020 08:55

Tuyển dụng viên chức năm 2020
Đăng ngày Thứ 7 25/07/2020 02:11

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021
Đăng ngày Thứ 6 12/06/2020 11:06

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ÔN THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đăng ngày Thứ 3 02/06/2020 02:51

Thông báo lần 4 Về việc kéo dài thời gian cho HSSV tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đăng ngày Thứ 7 29/02/2020 02:37

Thông báo lần 3 Về việc cho HSSV nghỉ học đến ngày 29/02/2020 để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
Đăng ngày Thứ 7 15/02/2020 09:57

Thông báo Về việc cho HSSV nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV-2019
Đăng ngày Thứ 6 07/02/2020 11:45

Thông báo Về việc cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV-2019
Đăng ngày Chủ nhật 02/02/2020 07:51

Thông báo thời hạn thu học phí lớp Kinh tế luật 2019-2020
Đăng ngày Thứ 5 19/12/2019 08:15

Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc Khánh (02/9) năm 2019
Đăng ngày Thứ 3 27/08/2019 03:31

Hướng dẫn cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Đăng ngày Thứ 3 27/08/2019 03:24


 1 - 2