PHIẾU ĐĂNG KÍ HỌC NGHỀ

* Lưu ý: các mục đánh (*) sinh viên bắt buộc phải điền

1. Đăng ký học nghề trình độ: TRUNG CẤP

2. Tên trường đăng ký vào học nghề: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỦ CHI

Địa chỉ: đường Nguyễn Đại Năng, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

a. Trường đang đào tạo các nghề(*):(Thí sinh có thể chọn 1 hoặc 2 nguyện vọng bên dưới)

Nguyện vọng 1:  

Nguyện vọng 2:

b. Đăng kí thời gian học(*):


3. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa)(*):  

4. Giới tính:

Ngày, tháng, năm, sinh(*):  

Nơi sinh (tỉnh/ thành phố)(*): .Dân tộc(*):

5. CMND/Căn cước công dân số(*): Nhập số điện thoại (cho trường hợp chưa có CMND/CCCD)    

6. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, tên đường, ấp (khu phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (Thành Phố)(*):  

7. Chỗ ở hiện nay (Số nhà, tên đường, ấp (khu phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (Thành Phố)(*):  

8. Năm tốt nghiệp(*):

Năm tốt nghiệp Trung học cơ sở:    

Năm tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương:  

Tốt nghiệp THCS/THPT tại trường (ghi rõ tên trường và địa chỉ trường):

9. Đối tượng ưu tiên:

10. Gửi giấy báo kết quả trúng tuyển cho người nhận:

Họ và tên người nhận(*):  

Địa chỉ nhận thư (Số nhà, tên đường, ấp (khu phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (Thành Phố)(*):  

Điện thoại liên lạc:(*):    

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng kí này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành./.