Advertisement

Liên kết với chúng tôi:


Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01- KL/TW Ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII

Người đăng: Admin
Ngày đăng: 23/04/2024
Lượt xem: 265

Tóm Tắt

Sáng ngày 20/4/2024, Chi bộ Trường TCN Củ Chi tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01- KL/TW Ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 20/4/2024, Chi bộ Trường TCN Củ Chi tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01- KL/TW Ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có Đ/c Trần Minh Phụng - Bí thư Chi bộ nhà trường, lãnh đạo các phòng, khoa và tập thể Viên chức, người lao động nhà trường.

Trong năm 2023 vừa qua, trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Qua 01 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp, qua đó đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của  đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Chi bộ đề ra trong năm 2023.


Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trần Minh Phụng - Bí thư Chi bộ ủy nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, trong thời gian tới, yêu cầu các đảng viên, viên chức, người lao động cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn với nhiệm vụ được giao, đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, hoàn thành các chỉ tiêu của Chi bộ đã đề ra trong năm 2024.


Tại buổi lễ sơ kết, có 05 tập thể và 23 cá nhân được Nhà trường khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó đề xuất Huyện ủy khen thưởng tập thể nhà trường và 01 cá nhân.

Trường TC Nghề Củ ChiBÀI VIẾT CÙNG LOẠI