Advertisement

Liên kết với chúng tôi:


Trường Trung cấp Nghề Củ Chi tổ chức Lễ tốt nghiệp và kết hợp Giới thiệu việc làm cho học sinh - năm học 2023

Người đăng: Admin
Ngày đăng: 22/01/2024
Lượt xem: 1348

Tóm Tắt

Ngày 26/08/2023, Trường Trung cấp Nghề Củ Chi đã tổ chức Lễ tốt nghiệp, trao bằng Trung cấp nghề cùng kết hợp ngày hội việc làm cho học sinh tốt nghiệp năm 2023.

Năm 2023, tổng số học sinh tốt nghiệp là 209/211 học sinh dự thi trong đó xếp loại xuất sắc 7 Hs (3,3%), loại Giỏi 21 (10%), loại khá 110 (52,4%), Trung bình khá 70 (33,3%), Trung bình 1 (0,5%).

- Cũng trong dịp này, nhà trường đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho các em học sinh làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và tổ chức các lớp liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học (vừa làm vừa học)

Hằng năm nhà trường tổ chức các Hội nghị việc làm, mời doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đến để tư vấn tuyển dụng lao động, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với nhà tuyển dụng để có định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp. Nhà trường thường xuyên liên hệ với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho người học. Trong các đợt thực tập cuối khóa của học sinh, các khoa chuyên môn thường liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp để trực tiếp đưa học viên đi thực tập và giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp.

Các thông tin về thị trường lao động, thông báo tuyển dụng lao động, hợp tác lao động của các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng lao động được nhà trường tiếp nhận và cung cấp cho học sinh thường xuyên với các hình thức như thông báo trực tiếp, thông báo trên bảng tin và trên trang Facebook Giới thiệu việc làm của trường, học sinh luôn cập nhật được các thông tin về thị trường lao động để lựa chọn việc làm sau khi tốt nghiệp.

Với các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm của nhà trường, từ năm 2020 đến 2022, tỳ lệ học sinh có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp đạt trên 90%.

Trường TCN Củ ChiBÀI VIẾT CÙNG LOẠI