Advertisement

Liên kết với chúng tôi:


Trường Trung cấp Nghề Củ Chi tổ chức Hội nghị Chi hội Khuyến học nhiệm kỳ 2024-2029

Người đăng: Admin
Ngày đăng: 04/06/2024
Lượt xem: 212

Tóm Tắt

Ngày 01/06/2024, Trường Trung cấp Nghề Củ Chi đã tổ chức Hội nghị Chi hội Khuyến học nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị Chi hội khuyến học trường Trung cấp nghề Củ Chi nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhằm tổng kết, đánh giá những mặt làm được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2018 – 2023; tiếp tục đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho nhiệm kỳ 2024-2029 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Chi hội cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập đến VC-NLĐ và học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho VC-NLĐ tự học nâng cao trình độ; cấp học bổng “Tiếp sức đến trường”, hỗ trợ cho 140 học sinh (mỗi học sinh 1 triệu đồng) có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho học sinh từ quỹ học bổng của Chi hội khuyến học nhà trường và học bổng của doanh nghiệp giúp học sinh vượt qua khó khăn, tiếp thêm sức mạnh, động viên tinh thần cho các em tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện, tăng cường cơ hội học tập và giảm thiểu tỷ lệ học sinh nghỉ bỏ học giữa chừng.

Chi hội khuyến học nhà trường phối hợp với Ban quản lý Dự án “Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em” hỗ trợ 17 máy tính bảng cho học sinh không có thiết bị học trực tuyến do ảnh hưởng bởi COVID-19 không có thiết bị học trực tuyến góp phần giúp học sinh vượt qua khó khăn, có phương tiện học tập trực tuyến; hỗ trợ 25 bộ dụng cụ học tập, đồ nghề thực hành (mỗi bộ dụng cụ trị giá 3.800.000 đồng) giúp cho các em học sinh có thêm điều kiện thực tập, thực hành và tiếp tục học tập, nâng cao tay nghề, hoàn thành chương trình khóa học.

Giai đoạn 2018 – 2023, phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, “Công dân học tập” đã được triển khai đến VC-NLĐ nhà trường. Có 100% VC-NLĐ nhà trường đăng ký “Gia đình học tập” và thực hiện phần mềm đăng ký và đánh giá Công dân học tập của Hội khuyến học Việt Nam. Qua thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị học tập, VC-NLĐ ngày càng có ý thức học tập nâng cao trình độ của bản thân và các thành viên trong gia đình. Hàng năm có 100% VC-NLĐ được công nhận “Gia đình học tập” và “Công dân học tập”, nhà trường được công nhận “Đơn vị học tập”. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2018 – 2023, Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029 và đề ra Nghị quyết Hội nghị Chi Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- 100% viên chức, người lao động và hội viên được học tập quán triệt các chủ trương, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Thành phố, huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- 100% gia đình viên chức, người lao động đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”; 80% gia đình viên chức, người lao động nhà trường được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”.

- 100% viên chức, người lao động nhà trường đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

- Nhà trường được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

- 100% viên chức, người lao động là hội viên và đóng hội phí đầy đủ.

- 100% học sinh nhà trường thực hiện chương trình nuôi heo đất khuyến học.

- Hàng năm cấp học bổng khuyến học, khuyến tài; học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng); hỗ trợ cho 02 viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Danh hiệu thi đua: Phấn đấu đạt danh hiệu xuất sắc (đạt 100 điểm theo nội dung, tiêu chí thi đua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội khuyến học huyện Củ Chi).

Hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 05 đồng chí.

(Nguồn: Trường TC NCC)BÀI VIẾT CÙNG LOẠI