Advertisement

Liên kết với chúng tôi:


Tuyển sinh liên thông đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 02 năm 2023

Người đăng: Admin
Ngày đăng: 21/01/2024
Lượt xem: 66

Tóm Tắt

Trường TC Nghề Củ Chi gửi đến các em học sinh và phụ huynh thông báo tuyển sinh liên thông đại học, cụ thể là: Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Vui lòng xem chi tiết ở tập tin đính kèm.