Advertisement

Liên kết với chúng tôi:


Tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp năm 2022

Người đăng: Admin
Ngày đăng: 21/01/2024
Lượt xem: 1069

Tóm Tắt

Thực hiện chương trình liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Ngày 25/01/2022, nhà trường đã tổ chức cho học sinh khóa 12 tiếp xúc, gặp gỡ với các doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho học sinh tìm việc làm, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận với học sinh của nhà trường để quảng bá hình ảnh và giới thiệu môi trường việc làm của doanh nghiệp.

Ngày 25/01/2022, nhà trường đã tổ chức cho học sinh khóa 12 tiếp xúc, gặp gỡ với các doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho học sinh tìm việc làm, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận với học sinh của nhà trường để quảng bá hình ảnh và giới thiệu môi trường việc làm của doanh nghiệp.

Đến dự buổi tư vấn và tuyển dụng có các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa, Công ty TNHH Daehan Motor, Công ty cổ phần Sợi thế kỷ, Công ty chế tạo máy STV, Công ty Vinawin… và các học sinh khóa 12 của nhà trường.